PaedDr. Peter Flak

PaedDr. Peter Flak

Vyštudoval som anglický jazyk a geografiu na UKF v Nitre a diplomovú prácu som napísal na stáži v Dánsku, kde som si uvedomil, že anglický jazyk je kľúč od celého sveta. Snažil som sa preto učiť angličtinu na strednej škole v Partizánskom po dobu cca. 10 rokov najlepšie, ako som vedel, no práve systém štátnej školy je rakovinou nielen pre učenie sa jazykov. Nefunguje to. 

Cudzí jazyk nie je a nemôže byť "školský predmet" a práve v podmienkach školy je veľmi častým javom, že si mladí ľudia vypestujú doslova nechuť k učeniu sa, nielen cudzích jazykov. Preto som zo školy odišiel.                

Pomáhať s učením sa angličtiny ma však veľmi baví a snáď mi to aj ide (kuk recenzie na theguide.sk), a preto chcem získané skúsenosti využívať naďalej a byť sprievodcom pre všetkých, ktorí sa rozhodli naučiť alebo len zdokonaliť vo svetovom jazyku č.1, ktorým angličtina momentálne je.

Okrem projektu smartcone.sk som autorom obsahu angličtiny na langbee.app a spolupracujem s rôznymi vzdelávacími platformami.  

Ešte PS – nikto ťa cudzí jazyk nenaučí, jedine ty sám, ale pri vhodnej pomoci to ide ľahšie, rýchlejšie a efektívnejšie :) 

Moje kurzy