Trvanie kurzu
600 min
Počet videí
32 videí

Maturita TEST B2

SmartCone

Popis kurzu

Kurz Maturita TEST B2 ťa postupne prevedie všetkými časťami maturitného testu z angličtiny. Je rozdelený do troch častí - posluch (listening), použitie jazyka (language in use) a čítanie s porozumením (reading). Pre každý typ maturitného cvičenia existujú minimálne tri rôzne lekcie (videá), v ktorých sa naučíš postupy a techniky ako cvičenie vypracovávať: na čo sa zamerať pred a počas riešenia danej úlohy. Samozrejmosťou je návod na riešenie, výstrahy pred najčastejšími chybami, tipy&triky a napokon aj správne odpovede k daným cvičeniam.

Každé video je postavené na originálnom texte úrovne B2, v ktorom sú zapracované rôzne gramatické a lexikálne prvky v súlade s Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka pre úroveň B2 podľa ŠPÚ, schválenými MŠ SR.

Pre koho je tento kurz?

Kurz je určený pre súčasných ale i budúcich maturantov na úrovni B2. Spravidla ide o študentov gymnázií, ale aj o šikovných študentov obchodných a hotelových akadémií, stredných odborných škôl alebo aj iných typov stredných škôl, kde je možná maturita z anglického jazyka na vyššej úrovni B2 Spoločenského referenčného rámca pre jazyky (CEFR).

 1. 1. Intro B2
 2. 2. Listening: Multiple choice 1
 3. 3. Listening: Multiple choice 2
 4. 4. Listening: Multiple choice 3
 5. 5. Listening: True/false/NS 1
 6. 6. Listening: True/false/NS 2
 7. 7. Listening: True/false/NS 3
 8. 8. Listening: Order the info 1
 9. 9. Listening: Order the info 2
 10. 10. Listening: Order the info 3
 11. 11. Language in Use: ABCD 1
 12. 12. Language in Use: ABCD 2
 13. 13. Language in Use: ABCD 3
 14. 14. Language in Use: ABCD 4
 15. 15. Language in Use: Word formation 1
 16. 16. Language in Use: Word formation 2
 17. 17. Language in Use: Word formation 3
 18. 18. Language in Use: Word formation 4
 19. 19. Language in Use: Word formation 5
 20. 20. Language in Use: Open cloze 1
 21. 21. Language in Use: Open cloze 2
 22. 22. Language in Use: Open cloze 3
 23. 23. Language in Use: Open cloze 4
 24. 24. Reading: Gap sentence 1
 25. 25. Reading: Gap sentence 2
 26. 26. Reading: Gap sentence 3
 27. 27. Reading: True/false/where 1
 28. 28. Reading: True/false/where 2
 29. 29. Reading: True/false/where 3
 30. 30. Reading: Missing word 1
 31. 31. Reading: Missing word 2
 32. 32. Reading: Missing word 3