Trvanie kurzu
1000+min
Počet videí
59 videí

Pôvodná cena: 69,99€

Objednať kurz za 49,99€

Autor kurzu: PaedDr. Peter Flak

Maturita B1 KOMPLEX

SmartCone

Popis kurzu

Kurz Maturita B1 KOMPLEX ťa postupne pripraví na dve zložky písomnej maturity z angličtiny: TEST (EČ) a SLOH (PFIČ). Je rozdelený do dvoch hlavných častí - príprava na maturitný test a maturitný sloh. 

Testová sekcia (videá 2-27) pozostáva z troch zložiek (rovnako ako maturitný test): posluch (listening), použitie jazyka (language in use) a čítanie s porozumením (reading). Pre každý typ cvičenia maturitného testu existujú minimálne tri rôzne lekcie (videá), v ktorých sa naučíš postupy a techniky ako cvičenie vypracovávať: na čo sa zamerať pred a počas riešenia danej úlohy. Samozrejmosťou je návod na riešenie, výstrahy pred najčastejšími chybami, tipy&triky a napokon aj správne odpovede k daným cvičeniam.

Slohová sekcia (videá 28-59) ťa pripraví na všetky možné i nemožné slohové útvary, s ktorými sa vieš stretnúť na maturitnom slohu z angličtiny. Je rozdelená do štyroch hlavných častí - Magic words, Listy, Eseje a Iné útvary. 

Magic words ťa naučia vhodné slovíčka či frázy ako napr. spájacie výrazy (linking words), ktoré hodnotitelia maturitných prác hľadajú v tvojom slohu a ak ich máš, získaš lepšie bodové hodnotenie svojej práce. 

Zvyšné tri časti kurzu ťa krok za krokom prevedú 15 rôznymi slohovými útvarmi a čo je najdôležitejšie, naučíš sa postupy ako tieto útvary napísať bez ohľadu na konkrétnu zadanú tému. Pre každý typ maturitného slohu existuje komplexný návod od analýzy zadania, odporúčanej slovnej zásoby (frázy, spojky, pozdravy a pod.) až po "napísanie" slohu vetu za vetou. Tento spôsob predstavuje návod ako spoľahlivo napísať to, čo od teba maturitné zadanie požaduje.

Každé video je postavené na originálnom texte úrovne B1, v ktorom sú zapracované rôzne gramatické a lexikálne prvky v súlade s Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka pre úroveň B1 podľa ŠPÚ, schválenými MŠ SR.

Pre koho je tento kurz?

Komplexný kurz Maturita B1 je na mieru ušitý pre súčasných ale i budúcich maturantov na úrovni B1. Spravidla ide o študentov stredných odborných škôl, obchodných a hotelových akadémií a iných typov stredných škôl, kde je možná maturita z anglického jazyka na nižšej úrovni B1 Spoločenského referenčného rámca pre jazyky (CEFR).

Kurz však dokáže pomôcť aj nematurantom; testové úlohy (reading, listening, use of english) a slohové práce z anglického jazyka sa spravidla píšu minimálne 2x v rámci školského roka, a teda prezentované slohové útvary študenti potrebujú aj skôr ako v maturitnom ročníku. To robí kurz vhodným pre akýchkoľvek študentov angličtiny, či už na základnej, strednej alebo aj vysokej škole.

 1. 1. Úvod do kurzu
 2. 2. Listening: Multiple choice 1
 3. 3. Listening: Multiple choice 2
 4. 4. Listening: Multiple choice 3
 5. 5. Listening: True/false/NS 1
 6. 6. Listening: True/false/NS 2
 7. 7. Listening: True/false/NS 3
 8. 8. Listening: Order the info 1
 9. 9. Listening: Order the info 2
 10. 10. Listening: Order the info 3
 11. 11. Language in Use: ABCD 1
 12. 12. Language in Use: ABCD 2
 13. 13. Language in Use: ABCD 3
 14. 14. Language in Use: ABCD 4
 15. 15. Language in Use: Open cloze 1
 16. 16. Language in Use: Open cloze 2
 17. 17. Language in Use: Open cloze 3
 18. 18. Language in Use: Open cloze 4
 19. 19. Reading: Gap sentence 1
 20. 20. Reading: Gap sentence 2
 21. 21. Reading: Gap sentence 3
 22. 22. Reading: True/false/where 1
 23. 23. Reading: True/false/where 2
 24. 24. Reading: True/false/where 3
 25. 25. Reading: Missing word 1
 26. 26. Reading: Missing word 2
 27. 27. Reading: Missing word 3
 28. 28. Postup pri písaní slohu
 29. 29. Ako napísať odsek
 30. 30. Ako poskladať sloh
 31. 31. Úvod do magic words
 32. 32. Magic words 1
 33. 33. Magic words 2
 34. 34. Magic words 3
 35. 35. Magic words 4
 36. 36. Magic words 5
 37. 37. Magic words 6
 38. 38. Magic words 7
 39. 39. Aké útvary sa naučíš?
 40. 40. Typy listov
 41. 41. Osobný list/email
 42. 42. Pozvánka
 43. 43. Sťažnosť
 44. 44. Žiadosť o informácie
 45. 45. Prihláška
 46. 46. Typy esejí
 47. 47. Štruktúra eseje (kompozície)
 48. 48. Opinion essay
 49. 49. For/against essay
 50. 50. Ani mačka ani pes esej
 51. 51. CV - životopis
 52. 52. Článok - opis osoby
 53. 53. Recenzia - opis miesta
 54. 54. Recenzia knihy
 55. 55. Článok do časopisu
 56. 56. Príbeh
 57. 57. Report - správa
 58. 58. Ako sa sloh hodnotí
 59. 59. Keď nič nevieš...