Trvanie kurzu
500+ min
Počet videí
33 videí

Pôvodná cena: 39,99€

Objednať kurz za 29,99€

Autor kurzu: PaedDr. Peter Flak

Maturita SLOH B2

SmartCone

Popis kurzu

Kurz Maturita SLOH B2 ťa postupne pripraví na všetky možné i nemožné slohové útvary, s ktorými sa vieš stretnúť na maturitnom slohu z angličtiny. Je rozdelený do štyroch hlavných častí - Magic words, Listy, Eseje a Iné útvary. Magic words ťa naučia vhodné slovíčka či frázy ako napr. spájacie výrazy (linking words), ktoré hodnotitelia maturitných prác hľadajú v tvojom slohu a ak ich máš, získaš lepšie bodové hodnotenie svojej práce. 

Zvyšné tri časti kurzu ťa krok za krokom prevedú 15 rôznymi slohovými útvarmi a čo je najdôležitejšie, naučíš sa postupy ako tieto útvary napísať bez ohľadu na konkrétnu zadanú tému. Pre každý typ maturitného slohu existuje komplexný návod od analýzy zadania, odporúčanej slovnej zásoby (frázy, spojky, pozdravy a pod.) až po "napísanie" slohu vetu za vetou. Tento spôsob predstavuje návod ako spoľahlivo napísať to, čo od teba maturitné zadanie požaduje.

Každé video je postavené na originálnom slohu prispôsobenému úrovni B2, v ktorom sú zapracované rôzne gramatické a lexikálne prvky v súlade s Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka pre úroveň B2 podľa ŠPÚ, schválenými MŠ SR.

Pre koho je tento kurz?

Kurz je určený pre súčasných ale i budúcich maturantov na úrovni B2. Spravidla ide o študentov gymnázií, ale aj o šikovných študentov obchodných a hotelových akadémií, stredných odborných škôl alebo aj iných typov stredných škôl, kde je možná maturita z anglického jazyka na vyššej úrovni B2 Spoločenského referenčného rámca pre jazyky (CEFR). Vysokoškolskí študenti dokážu využiť kurz aj pre potreby VŠ štúdia v anglickom jazyku.

Kurz však dokáže pomôcť aj nematurantom; slohové práce z anglického jazyka sa spravidla píšu minimálne 2x v rámci školského roka, a teda prezentované slohové útvary študenti stredných škôl potrebujú aj skôr ako v maturitnom ročníku. Ide najmä o rôzne typy esejí ako opinion esej alebo for/against esej. 

 1. 1. Úvod do kurzu
 2. 2. Postup pri písaní slohu
 3. 3. Ako napísať odsek
 4. 4. Ako poskladať sloh
 5. 5. Úvod do magic words
 6. 6. Magic words 1
 7. 7. Magic words 2
 8. 8. Magic words 3
 9. 9. Magic words 4
 10. 10. Magic words 5
 11. 11. Magic words 6
 12. 12. Magic words 7
 13. 13. Aké útvary sa naučíš?
 14. 14. Typy listov
 15. 15. Osobný list/email
 16. 16. Pozvánka
 17. 17. Sťažnosť
 18. 18. Žiadosť o informácie
 19. 19. Prihláška
 20. 20. Typy esejí
 21. 21. Štruktúra eseje
 22. 22. Opinion essay
 23. 23. For/against essay
 24. 24. Ani mačka ani pes esej
 25. 25. CV - životopis
 26. 26. Článok - opis osoby
 27. 27. Recenzia - opis miesta
 28. 28. Recenzia knihy
 29. 29. Článok do časopisu
 30. 30. Príbeh
 31. 31. Report - správa
 32. 32. Ako sa sloh hodnotí
 33. 33. Keď nič nevieš...