Trvanie kurzu
300 min
Počet videí
30 videí

Príprava na pracovný pohovor

SmartCone

Popis kurzu

Celá príprava na pracovný pohovor je rozdelená do 5 blokov podľa obsahu. Každý blok obsahuje 5 videí, ktoré sa venujú špecifikým otázkam vyskytujúcim sa na pohovoroch. Odpovede sú modelované všeobecne, aby si každý študent mohol do pripravených viet doplniť konkrétne informácie o sebe. Po každom bloku 5 videí nasleduje test, v ktorom si preopakuješ, čo by si už mal vedieť. Keby aj náhodou nie, vieš sa samozrejme k videám vrátiť a doučiť sa, čo treba. 

Hlavný dôraz kladieme na správnu výslovnosť a pohotovosť vyjadrovania. Neraz sa totiž stáva, že slovká sa síce dokážeš naučiť, no kvôli nesprávnej výslovnosti vznikajú komunikačné bariéry. Pohotovosť vyjadrovania a natrénovanie očakávaných otázok týkajúcich sa povolania, štúdia, pracovných skúseností, a pod. sú na pohovore extrémne dôležité. Len málokto by chcel prijať do svojej firmy jachtajúceho a ešte k tomu aj nezrozumiteľného zamestnanca ;-) 

Pre koho je tento kurz?

Kurz je spravidla určený pre dospelých (alebo aj študentov VŠ) chystajúcich sa na pracovný pohovor, ktorý bude prebiehať v anglickom jazyku. Jazykovou úrovňou je postavený tak, aby dokázal pripraviť uchádzača od úrovne A2 vyššie (teda nie je úplne vhodný pre začiatočníkov, ale už aj jemne pokročilý English speaker sa podľa neho dokáže pripraviť na job interview). 1. 1. Small talk
 2. 2. Vzdelanie, vedomosti
 3. 3. Pracovné skúsenosti
 4. 4. Silné stránky
 5. 5. Slabé stránky
 6. 6. Zvládanie stresu
 7. 7. Zvládanie problémov
 8. 8. Kde sa vidíte o X rokov?
 9. 9. Pracovné úspechy
 10. 10. Osobný život
 11. 11. Ako ste sa dozvedeli o tejto pozícii?
 12. 12. Prečo chcete u nás pracovať?
 13. 13. Čo viete o našej spoločnosti?
 14. 14. Prečo by sme vás mali prijať?
 15. 15. Čo očakávate od tejto pozície?
 16. 16. Pracovné prostredie
 17. 17. Platové podmienky
 18. 18. Spresnenie ponuky
 19. 19. Otázky na zamestnávateľa
 20. 20. Small talk na záver
 21. 21. Otázky #1
 22. 22. Otázky #2
 23. 23. Otázky #3
 24. 24. Práca snov
 25. 25. Predaj sa
 26. 26. Test 1
 27. 27. Test 2
 28. 28. Test 3
 29. 29. Test 4
 30. 30. Test #5